Skip to content
     
Limit search to available items
No matches found; nearby ISBNs/ISSNs are:
Result Page   Previous Next  
Save marked records Save all records on this page Save marked records to My Lists
    Year Entries
963052595X : Hungary and Eastern Europe : research report / by F. Szakály ... [et al.].  1980 1
9630525992 : / 97.00Ft : Levéltári terminológiai lexikon / Ember Győző.  1982 1
9630526255 : Bracketing of eigenfrequencies of continuous structures : [papers], Euromech Colloquium No. 112, Mʹatrafüred (Hungary) 21-23 February, 1979 / editor, A. Bosznay.  1980 1
9630526530 : Canadian agriculture / M.J. Troughton.  1982 1
Your entry 9630526603 would be here
9789630526708 (hc.) : Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai = Fontes Byzantini historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Árpád descendentium / összegyűjtötte, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Moravcsik Gyula.  1984 1
9630526719 (series) : Works  1973 - 1
9630526743 (set) : / 320.00Ft : Elektronika : híradástechnika, vákuumtechnika / Rédl Endre, Oldal Endre.  1983 1
9630526751 (v. 1) : Elektronika : híradástechnika, vákuumtechnika / Rédl Endre, Oldal Endre.  1983 1
963052676X (v. 2) : Elektronika : híradástechnika, vákuumtechnika / Rédl Endre, Oldal Endre.  1983 1
9630526794 (Akadémiai Kiadó) : Münzzeichen und Meisterzeichen auf ungarischen Münzen des Mittelalters, 1300-1540 / Artur Pohl.  1982 1
9630526832 : Lazarus Secretarius, the first Hungarian mapmaker and his works / edited by Lajos Stegena ; [translated by János Boris ... et al.].  1982 1
9630526905 : Révay Péter / György Bónis.  1981 1
9630526948   2
9630526956 : / 31.00Ft : Csorba Győző / Tüskés Tibor.  1981 1
9630526980 : / 33.00Ft : A munka szerepe a nők életútjában / Molnár László.  1981 1
9630526999 : / 110.00Ft : Építészettörténeti és építészetelméleti értelmező szótár / [szerkesztette] Major Máté.  1983 1
9630527154 : / 134.00Ft : II. József igazgatási reformjai Magyarországon / Hajdu Lajos.  1982 1
9630527227 : A szatmári béke / Bánkúti Imre.  1981 1
9630527715 : / 197.00Ft : A szlovák és a cseh irodalom magyar bibliográfiája a kezdetektől 1970-ig / Käfer István.  1985 1
9630527766 : / 179.00Ft : Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban, 1880-1940 / Puskás Julianna.  1982 1
9630527804 : Franz Anton Pilgram (1699-1761) / Pál Voit ; [übersetzt von Eszter Szóbel ; deutsche Bearbeitung von Renate Messing].  1982 1
9630527863 : Productivity and economic growth / by Zoltán Román ; [translated by László Lukács].  1982 1
963052788X : / 108.00Ft : Döntés elʺott : az ifjú Rákóczi eszmei útja / Köpeczi Béla.  1982 1
9630527960 : / 19.50Ft : Hódíthatatlan szellem : (Dózsa György és a parasztháború reformkori értékeléséről) / Kulin Ferenc.  1982 1
9630527979 : Fejezetek a magyar-lengyel irodalmi kapcsolatok történetéből / Csapláros István.  1983 1
9630527995 : Wie ist die faschistische Philosophie in Deutschland entstanden? (1933) / Georg Lukács ; herausgegeben von László Sziklai.  1982 1
9630528126 : / 228.00Ft : Régi magyar glosszárium : szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára / szerkesztette Berrár Jolán és Károly Sándor.  1984 1
9630528150 (set) : A Magyar irodalom története 1945-1975 / szerkesztö bizottság, Béládi Miklós ... [et al.].  1981 - 1
9630528185 : Spanish genre painting in the seventeenth century / Marianna Haraszti-Takács ; [translated by Alfréd Falvay].  1983 1
9630528258 : Agriculture in the Malaysian region / R.D. Hill ; [English text rev. by Paul A. Compton].  1982 1
9630528312 : / 83.00Ft : Szilikátok mechanikai aktiválása finomʺorléssel / írta Juhász A. Zoltán és Opoczky Ludmilla.  1982 1
9630528541 : Deutschland und die ungarische Räterepublik / von Gyula Tokody.  1982 1
9630528568 : / 31.50Ft : Az ipari termelési szerkezet fejlesztése / Botos Balázs, Papanek Gábor.  1982 1
9630528592 : / 86.00Ft : Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején, 1932-1936 / Pritz Pál.  1982 1
9630528606 : / 34.00Ft : A tudománypolitika modelljei : a tudománypolitika szociológiai vizsgálatának dilemmáiról / Tamás Pál.  1982 1
9630528673 : / 16.50Ft : A nemzetközi jog sajátos társadalmi természete / Valki László.  1981 1
9630528738 : Ellenzéki politikai mozgalmak a Tiszántúlon a harmincas években 1929-1939 / Tóth Gábor.  1982 1
9630528754 : / 102.00Ft : Útban az anarchizmus felé : Mihail Bakunyin politikai pályaképe és eszmei fejlődése az 1860-as évek közepén / Kun Miklós.  1982 1
9630529009 (13/1-13/2. kötet) : Varadinum = Várad Vára / írta Balogh Jolán.  1982 1
9630529017 (13/1. kötet) : Varadinum = Várad Vára / írta Balogh Jolán.  1982 1
9630529025 (13/2. kötet) : Varadinum = Várad Vára / írta Balogh Jolán.  1982 1
963052905X : / 74.00Ft : A csehszlovákiai magyar irodalom, 1945-1980 / Görömbei András.  1982 1
9630529084 : / 97.00Ft : Két korszak határán : Teleki József, a hagyományőrző és a felvilágosult gondolkodó / F. Csanak Dóra.  1983 1
963052919X : A határon túli magyar irodalom / Szerkesztette: Béládi Miklós; írták: Béládi Miklós ... [et al.]  1982 1
9630529203 (set) : / 320.00Ft : A Kner-nyomda, kiadványainak tükrében, 1882-1944 / összeállította Lévay Botondné, Haiman György.  1982 1
9630529211 (1. köt.) : A Kner-nyomda, kiadványainak tükrében, 1882-1944 / összeállította Lévay Botondné, Haiman György.  1982 1
963052922X (2. köt.) : A Kner-nyomda, kiadványainak tükrében, 1882-1944 / összeállította Lévay Botondné, Haiman György.  1982 1
9630529327 : The law of international transactions / by Ferenc Mádl ; [translated by J. Decsényi].  1982 1
9630529378 : / 112.00Ft : A siratóstílus dallamköre zenetörténetünkben és népzenénkben / Dobszay László.  1983 1
9630529408 : / 58.00Ft : A tudományfejlődés kérdőjelei : a tudományos elméletek inkommenzurábilitásának problémája / Fehér Márta.  1983 1
Save marked records Save all records on this page Save marked records to My Lists
Result Page   Previous Next