Skip to content
     
Limit search to available items
Result: Previous Next
Author Ulanowski, Bolesław, 1860-1919. Compiler.
Title Sześć broszur politycznych z XVI i początku XVII stulecia.
Imprint Kraków, Nakł. Polskiej Akademji Umiejętności; skł, gł. w księg. G. Gebethnera, 1921.
Location Call No. Status OPAC Message
 SASB M2 - General Research Room 315  *QPA (Polska akademja umiejetności. Bibljoteka pisarzów polskich. 76)  no. 76 (1921)    AVAILABLE  USE IN LIBRARY

Details

Description xvi, 305 p. 20 cm.
Series Biblioteka pisarzów polskich, nr. 76
Biblioteka pisarzów polskich (Kraków, Poland) ; nr. 76.
Contents Orzechowski, S. Fidelis subditus albo o stanie królewskim.--Kuczborski, W. Przestroga dla Króla Zygmunta Augusta.--Deliberatio Episcopo Cracoviensi.--Senator Anonim. Deliberacje o królu, panach radzie i urzędnikach, sejmie i bezkrólewiu.--Traktat de interregno.--Januszewski, J. Zwierciad ciadło królewskie.
Subject Law -- Poland -- Codification.
Law -- Poland -- History.
Poland -- Politics and government.
Research Call Number *QPA (Polska akademja umiejetności. Bibljoteka pisarzów polskich. 76)