Skip to content
     
Limit search to available items
Nearby Billings call numbers are:
Result Page   Previous Next  
Save marked records Save all on page
    Format Year
*QDY (Na prostorakh Uzbekistana)    
      Na prostorakh Uzbekistana; sbornik. Per. s uzebekskogo.   BOOK/TEXT 1961
      Na prostorakh Uzbekistana; sbornik. Per. s uzebekskogo.   BOOK/TEXT 1961
*QDY (Nagendra. Istoriia)    
      Istori︠i︡a indiĭskikh literatur / pod redak︠t︡sieĭ D-ra Nagendry ; Perevod s angliĭskogo.   BOOK/TEXT 1964
      Istori︠i︡a indiĭskikh literatur / pod redak︠t︡sieĭ D-ra Nagendry ; Perevod s angliĭskogo.   BOOK/TEXT 1964
*QDY (Nansen, P. Mariia)    
      Marī︠i︡a : istorī︠i︡a odnoĭ l︠i︡ubvi / Petr Nansen ; perevod E.G. Tikhomandri︠t︡skoĭ. Nansen, Peter.  BOOK/TEXT 1904
      Marī︠i︡a : istorī︠i︡a odnoĭ l︠i︡ubvi / Petr Nansen ; perevod E.G. Tikhomandri︠t︡skoĭ. Nansen, Peter.  BOOK/TEXT 1904
*QDY (Narty)    
      Narty; kabardinskiĭ ėpos. [Perevod Very Zv︠i︡agin︠t︡sevoĭ i dr. Redaktory Semen Lipkin i Sergeĭ Obrad   BOOK/TEXT 1951
      Narty; kabardinskiĭ ėpos. [Perevod Very Zv︠i︡agin︠t︡sevoĭ i dr. Redaktory Semen Lipkin i Sergeĭ Obrad   BOOK/TEXT 1951
*QDY (Natsagdorzh, D. Izbrannoe)    
      Izbrannoe. Na︠t︡sagdorzh, D.,  BOOK/TEXT 1956
      Izbrannoe. Na︠t︡sagdorzh, D.,  BOOK/TEXT 1956
*QDY (Nazarevich, A. V mire)    
      V mire gorskoĭ narodnoĭ skazki : dagestanskie tetradi / A. Nazarevich. Nazarevich, A.  BOOK/TEXT 1962
      V mire gorskoĭ narodnoĭ skazki : dagestanskie tetradi / A. Nazarevich. Nazarevich, A.  BOOK/TEXT 1962
*QDY (Nemetskie demokraty)    
      Neme︠t︡skie demokraty XVIII veka : Shubart, Forster, Zeĭme / redak︠t︡si︠i︡a, vstupitelʹnye statʹi i p   BOOK/TEXT 1956
      Neme︠t︡skie demokraty XVIII veka : Shubart, Forster, Zeĭme / redak︠t︡si︠i︡a, vstupitelʹnye statʹi i p   BOOK/TEXT 1956
*QDY (Nesin, A. Esli)    
      Esli by ︠i︡a byl zhenshchinoĭ : ︠i︡umoristicheskie rasskazy. / Aziz Nesin ; perevod s ture︠t︡skogo ; Nesin, Aziz.  BOOK/TEXT 1961
      Esli by ︠i︡a byl zhenshchinoĭ : ︠i︡umoristicheskie rasskazy. / Aziz Nesin ; perevod s ture︠t︡skogo ; Nesin, Aziz.  BOOK/TEXT 1961
*QDY (Nicetas Eugenianus. Povest)    
      Povestʹ o Drosille i Kharikle / Nikita Evgenian ; izdanie podgotovil F.A. Petrovskiĭ. Nikētas,  BOOK/TEXT 1969
      Povestʹ o Drosille i Kharikle / Nikita Evgenian ; izdanie podgotovil F.A. Petrovskiĭ. Nikētas,  BOOK/TEXT 1969
*QDY (Niemann, A. Vsemirnaia)    
      Vsemīrna︠i︡a voĭna : roman / Avgusta Nimana ; perevod s n︠i︡eme︠t︡skago I.I. Strunskago. Niemann, August,  BOOK/TEXT 1904
      Vsemīrna︠i︡a voĭna : roman / Avgusta Nimana ; perevod s n︠i︡eme︠t︡skago I.I. Strunskago. Niemann, August,  BOOK/TEXT 1904
*QDY (Ninoshvili, E. Sochineniia)    
      Sochineni︠i︡a : v dvukh tomakh / Ėgnate Ninoshvili. Ninošvili, Egnate,  BOOK/TEXT 1950 -
      Sochineni︠i︡a : v dvukh tomakh / Ėgnate Ninoshvili. Ninošvili, Egnate,  BOOK/TEXT 1950 -
*QDY (Nizam al-Mulk. Siaset)    
      Siaset-Namė; kniga o pravlenii vazira XI stoleti︠i︡a Nizam al-Mulʹka. Perevod, vvedenie v izuchenie p Niẓām al-Mulk,  BOOK/TEXT 1949
      Siaset-Namė; kniga o pravlenii vazira XI stoleti︠i︡a Nizam al-Mulʹka. Perevod, vvedenie v izuchenie p Niẓām al-Mulk,  BOOK/TEXT 1949
*QDY (Nizami, G. Iz knigi)    
      Iz knigi "Khosrov i Shirin"/ Nezami ; perevod, statʹ︠i︡a i primechani︠i︡a E. Dunaevskogo. Niẓāmī Ganjavī,  BOOK/TEXT 1935
      Iz knigi "Khosrov i Shirin"/ Nezami ; perevod, statʹ︠i︡a i primechani︠i︡a E. Dunaevskogo. Niẓāmī Ganjavī,  BOOK/TEXT 1935
*QDY (Nizami, G. Khosrov)    
      Khosrov i Shirin / Nizami G︠i︡andzhevi ; perevod Konst. Lipskerova. Niẓāmī Ganjavī,  BOOK/TEXT 1955
      Khosrov i Shirin / Nizami G︠i︡andzhevi ; perevod Konst. Lipskerova. Niẓāmī Ganjavī,  BOOK/TEXT 1955
*QDY (Nizami, G. Lirika)    
      Lirika. Pod red. E.Ė. Bertelʹsa i K.A. Lipskerova. Niẓāmī Ganjavī,  BOOK/TEXT 1947
      Lirika. Pod red. E.Ė. Bertelʹsa i K.A. Lipskerova. Niẓāmī Ganjavī,  BOOK/TEXT 1947
*QDY (Nizami, G. Piat)    
      P︠i︡atʹ poėm / redak︠t︡si︠i︡a E.̇ E. Bertelʹsa i V. V. Golʹ︠t︡seva. Niẓāmī Ganjavī,  BOOK/TEXT 1946
      P︠i︡atʹ poėm / redak︠t︡si︠i︡a E.̇ E. Bertelʹsa i V. V. Golʹ︠t︡seva. Niẓāmī Ganjavī,  BOOK/TEXT 1946
*QDY (Nizami, G. Sem)    
      Semʹ krasavi︠t︡s. Perevod R︠i︡urika Ivneva. Niẓāmī Ganjavī,  BOOK/TEXT 1959
      Semʹ krasavi︠t︡s. Perevod R︠i︡urika Ivneva. Niẓāmī Ganjavī,  BOOK/TEXT 1959
*QDY (Nobody. Nashi)    
      Nashi tovarishchi; istinnye sluchai v Amerik︠i︡e i drugikh stranakh. Nobody. Alderson, Jeremy Weir.  BOOK/TEXT 1908
      Nashi tovarishchi; istinnye sluchai v Amerik︠i︡e i drugikh stranakh. Nobody. Alderson, Jeremy Weir.  BOOK/TEXT 1908
*QDY (Odnoaktnye pesy)    
      Odnoaktnye pʹesy; sbornik pʹes zarubezhnykh avtorov. [Perevedeny s nemetskogo M. Beregovoĭ i Z. Ryzho   BOOK/TEXT 1966
      Odnoaktnye pʹesy; sbornik pʹes zarubezhnykh avtorov. [Perevedeny s nemetskogo M. Beregovoĭ i Z. Ryzho   BOOK/TEXT 1966
*QDY (Ognennyĭ tsikl) : Ognennyĭ ︠t︡sikl. Sbornik nauchno-fantast. rasskazov. [Perevody] Predisl. V. Revicha. [Ill.: V. ︠I︡Ankilevskiĭ].     
      Ognennyĭ ︠t︡sikl. Sbornik nauchno-fantast. rasskazov. [Perevody] Predisl. V. Revicha. [Ill.: V. ︠I︡An   BOOK/TEXT 1970
*QDY (Ognennyi tsikl) : Ognennyĭ ︠t︡sikl. Sbornik nauchno-fantast. rasskazov. [Perevody] Predisl. V. Revicha. [Ill.: V. ︠I︡Ankilevskiĭ].     
      Ognennyĭ ︠t︡sikl. Sbornik nauchno-fantast. rasskazov. [Perevody] Predisl. V. Revicha. [Ill.: V. ︠I︡An   BOOK/TEXT 1970
*QDY (Oiunskii, P. Izbrannoe)    
      Izbrannoe / P.A. Oĭunskiĭ ; Perevod s ︠i︡akutskogo ; [Sostavlenie S. Danilova ; Predisl. I. Pukhova]. Oĭunskiĭ, Platon Alekseevich,  BOOK/TEXT 1963
      Izbrannoe / P.A. Oĭunskiĭ ; Perevod s ︠i︡akutskogo ; [Sostavlenie S. Danilova ; Predisl. I. Pukhova]. Oĭunskiĭ, Platon Alekseevich,  BOOK/TEXT 1963
*QDY (Olga. Son iunosti)    
      Son ︠i︡unosti / zapiski docheri imperatora Nikola︠i︡a I-o velikoĭ kn︠i︡azhny Olʹgi Nikolaevny, korole Olga,  BOOK/TEXT 1963
      Son ︠i︡unosti / zapiski docheri imperatora Nikola︠i︡a I-o velikoĭ kn︠i︡azhny Olʹgi Nikolaevny, korole Olga,  BOOK/TEXT 1963
*QDY (Oliphant, L. Altiora)    
      Alʹtīora Peto : roman / Lorensa Olifanta. Oliphant, Laurence,  BOOK/TEXT 1884
      Alʹtīora Peto : roman / Lorensa Olifanta. Oliphant, Laurence,  BOOK/TEXT 1884
*QDY (Opatovsky, J. V polskikh)    
      V polʹskikh lesakh : roman / I. Opotoshu ; avtorizovannyĭ perevod s evreĭskogo pod red. i s vstup. st Opatoshu, Joseph,  BOOK/TEXT 1929
      V polʹskikh lesakh : roman / I. Opotoshu ; avtorizovannyĭ perevod s evreĭskogo pod red. i s vstup. st Opatoshu, Joseph,  BOOK/TEXT 1929
      V polʹskikh lesakh : roman / I. Opotoshu ; avtorizovannyĭ perevod s evreĭskogo pod red. i s vstup. st Opatoshu, Joseph,  BOOK/TEXT 1929
*QDY (Orbeli, I. Basni)    
      Basni srednevekovoĭ Armenii. Orbeli, I. A.  BOOK/TEXT 1956
      Basni srednevekovoĭ Armenii. Orbeli, I. A.  BOOK/TEXT 1956
*QDY (Orbeliani, S. O mudrosti)    
      O mudrosti vymysla / Sulkhan-Saba Orbeliani ; [perevod z gruzinskogo Eleny Gogoberidze ; pod redak︠t︡ Orbeliani, Sulxan-Saba,  BOOK/TEXT 1951
      O mudrosti vymysla / Sulkhan-Saba Orbeliani ; [perevod z gruzinskogo Eleny Gogoberidze ; pod redak︠t︡ Orbeliani, Sulxan-Saba,  BOOK/TEXT 1951
*QDY (Orwell, G. Skotskii)    
      Skotskiĭ khutor / Georg Orvell ; perevod s angliĭskogo M. Kriger i G. Struve. Orwell, George,  BOOK/TEXT 1967
      Skotskiĭ khutor / Georg Orvell ; perevod s angliĭskogo M. Kriger i G. Struve. Orwell, George,  BOOK/TEXT 1967
*QDY (Osetinskie poslovitsy)    
      Osetinskie poslovi︠t︡sy i pogovorki / Sost. i perevela Z. V. Abaeva.   BOOK/TEXT 1962
      Osetinskie poslovi︠t︡sy i pogovorki / Sost. i perevela Z. V. Abaeva.   BOOK/TEXT 1962
*QDY (Ovid. Amores)    
      Amores = L︠i︡ubovnye ėlegii / Publiĭ Ovidiĭ Nazon ; [vstupitelʹn︠i︡a statʹ︠i︡a i perevod S. Shervinsk Ovid,  BOOK/TEXT 1962
      Amores = L︠i︡ubovnye ėlegii / Publiĭ Ovidiĭ Nazon ; [vstupitelʹn︠i︡a statʹ︠i︡a i perevod S. Shervinsk Ovid,  BOOK/TEXT 1962
*QDY (Ovid. Izbrannye)    
      Izbranny︠i︡a stikhotvorenī︠i︡a / P. Ovidīĭ Nazon ; perevel M. Minʹkovskīĭ. Ovid,  BOOK/TEXT 1909
      Izbranny︠i︡a stikhotvorenī︠i︡a / P. Ovidīĭ Nazon ; perevel M. Minʹkovskīĭ. Ovid,  BOOK/TEXT 1909
*QDY p.v. 136 : Short stories. Russian     
      Listopad : Prometeĭ i drugīe razskazy / A. Ni︠e︡moevskiĭ ; razri︠e︡shennyĭ avtorom perevod E. i I. Le Niemojewski, Andrzej,  BOOK/TEXT 1908
*QDY (Page, E. Utro)    
      Utro svobody / Ė. Peĭdzh ; perevod s angliĭskogo A. Konskogo. Page, Elizabeth,  BOOK/TEXT 1953
      Utro svobody / Ė. Peĭdzh ; perevod s angliĭskogo A. Konskogo. Page, Elizabeth,  BOOK/TEXT 1953
      Utro svobody / Ė. Peĭdzh ; perevod s angliĭskogo A. Konskogo. Page, Elizabeth,  BOOK/TEXT 1953
*QDY (Panakhi, M. Sattar-khan)    
      Sattar-khan : roman v 2-kh knigakh / Panakhi Makulu ; avtoriz. perevod s azerbaĭdzhanskogo K. Gorbuno Makulu, Pănaḣi.  BOOK/TEXT 1963
      Sattar-khan : roman v 2-kh knigakh / Panakhi Makulu ; avtoriz. perevod s azerbaĭdzhanskogo K. Gorbuno Makulu, Pănaḣi.  BOOK/TEXT 1963
      Sattar-khan : roman v 2-kh knigakh / Panakhi Makulu ; avtoriz. perevod s azerbaĭdzhanskogo K. Gorbuno Makulu, Pănaḣi.  BOOK/TEXT 1963
*QDY (Panchatantra)    
      Panchatantra : [sbornik indiĭskikh basen] : perevod s sanskrita i primechani︠i︡a / A.︠I︡A. Syrkina ;   BOOK/TEXT 1958
      Panchatantra : [sbornik indiĭskikh basen] : perevod s sanskrita i primechani︠i︡a / A.︠I︡A. Syrkina ;   BOOK/TEXT 1958
*QDY (Parnakh, V. Ispanskie)    
      Ispanskie i portugalʹskie poėty, zhertvy inkvizi︠t︡sii : stikhotvoreni︠i︡a, s︠t︡seny iz komediĭ, khro Parnakh, V.  BOOK/TEXT 1934
      Ispanskie i portugalʹskie poėty, zhertvy inkvizi︠t︡sii : stikhotvoreni︠i︡a, s︠t︡seny iz komediĭ, khro Parnakh, V.  BOOK/TEXT 1934
*QDY (Parnakh, V. Ispanskie) c. 2 : Ispanskie i portugalʹskie poėty, zhertvy inkvizi︠t︡sii : stikhotvoreni︠i︡a, s︠t︡seny iz komediĭ, khroniki, opisani︠i︡a autodafė, protokoly, obvinitelʹnye akty, prigovory / Valentin Parnakh.     
      Ispanskie i portugalʹskie poėty, zhertvy inkvizi︠t︡sii : stikhotvoreni︠i︡a, s︠t︡seny iz komediĭ, khro Parnakh, V.  BOOK/TEXT 1934
*QDY (Paronian, H. Diadia)    
      D︠i︡ad︠i︡a Bagdasar. Paronean, Hakob,  BOOK/TEXT 1940
      D︠i︡ad︠i︡a Bagdasar. Paronean, Hakob,  BOOK/TEXT 1940
*QDY (Pasternak, L. Gruzinskie)    
      Gruzinskie liriki. Pasternak, Boris Leonidovich,  BOOK/TEXT 1937
      Gruzinskie liriki. Pasternak, Boris Leonidovich,  BOOK/TEXT 1937
*QDY (Pasternak, L. Izbrannye)    
      Izbrannye perevody / Boris Pasternak. Pasternak, Boris Leonidovich,  BOOK/TEXT 1940
      Izbrannye perevody / Boris Pasternak. Pasternak, Boris Leonidovich,  BOOK/TEXT 1940
*QDY (Peltonen, J. Ognenno)    
      Ognenno-krasnyĭ ︠t︡sv︠i︡etok : roman / Īogannes Linnankoski ; perevod s finskago A.︠I︡A. Sipelʹgas. Linnankoski, Johannes,  BOOK/TEXT 1920
      Ognenno-krasnyĭ ︠t︡sv︠i︡etok : roman / Īogannes Linnankoski ; perevod s finskago A.︠I︡A. Sipelʹgas. Linnankoski, Johannes,  BOOK/TEXT 1920
*QDY (Peretts, V. Italianskiia)    
      Italīanski︠i︡a komedīi i intermedīi predstavlenny︠i︡a pri dvor︠i︡e Imperatri︠t︡sy Anny Ioannovny v 17 Peret︠t︡s, V. N.  BOOK/TEXT 1917
      Italīanski︠i︡a komedīi i intermedīi predstavlenny︠i︡a pri dvor︠i︡e Imperatri︠t︡sy Anny Ioannovny v 17 Peret︠t︡s, V. N.  BOOK/TEXT 1917
*QDY (Persidskie skazki )    
      Persidskie skazki / perevod R. Alieva, A. Bertelʹsa i N. Osmanova.   BOOK/TEXT 1958
      Persidskie skazki / perevod R. Alieva, A. Bertelʹsa i N. Osmanova.   BOOK/TEXT 1958
*QDY (Pesn liubvi)    
      Pesnʹ l︠i︡ubvi; stikhi. Lirika russkikh poėtov. [Sostavlenie, podgotovka teksta i primechani︠i︡a Sve   BOOK/TEXT 1967
      Pesnʹ l︠i︡ubvi; stikhi. Lirika russkikh poėtov. [Sostavlenie, podgotovka teksta i primechani︠i︡a Sve   BOOK/TEXT 1967
*QDY (Pesn ob Arsene)    
      Pesnʹ ob Arsene / per. s gruzinskogo Aleksandra Chachikova. [Illius. Tamary Abakeli︠i︡a ; predils. i   BOOK/TEXT 1938
      Pesnʹ ob Arsene / per. s gruzinskogo Aleksandra Chachikova. [Illius. Tamary Abakeli︠i︡a ; predils. i   BOOK/TEXT 1938
*QDY (Pesni Anglii i Ameriki)    
      P︠i︡esni Anglīi i Ameriki : p︠i︡esni, skazanī︠i︡a, basni i pritchi.   BOOK/TEXT 1899
      P︠i︡esni Anglīi i Ameriki : p︠i︡esni, skazanī︠i︡a, basni i pritchi.   BOOK/TEXT 1899
*QDY (Petnikov, G. Zapad)    
      Zapad i vostok / G. Petnikov. Petnikov, G.  BOOK/TEXT 1935
      Zapad i vostok / G. Petnikov. Petnikov, G.  BOOK/TEXT 1935
*QDY (Petrarca, F. izbrannaia)    
      Izbranna︠i︡a lirika. [Perevod s italʹ︠i︡anskogo A. Ėfrosa]. Petrarca, Francesco,  BOOK/TEXT 1953
      Izbranna︠i︡a lirika. [Perevod s italʹ︠i︡anskogo A. Ėfrosa]. Petrarca, Francesco,  BOOK/TEXT 1953
*QDY (Petrarka)    
      Petrarka : avtobīografī︠i︡a, ispov︠i︡edʹ, sonety / Petrarka ; perevod M. Gershenzona i V︠i︡ach. Ivano Petrarca, Francesco,  BOOK/TEXT 1915
      Petrarka : avtobīografī︠i︡a, ispov︠i︡edʹ, sonety / Petrarka ; perevod M. Gershenzona i V︠i︡ach. Ivano Petrarca, Francesco,  BOOK/TEXT 1915
*QDY (Petrarka, F. Kniga)    
      Kniga pesen : perevody s italʹ︠i︡anskogo / Franchesko Petrarka. Petrarca, Francesco,  BOOK/TEXT 1963
      Kniga pesen : perevody s italʹ︠i︡anskogo / Franchesko Petrarka. Petrarca, Francesco,  BOOK/TEXT 1963
Save marked records Save all on page
Result Page   Previous Next